Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves

 

Navigácia

Ochrana osobných údajov

Piatok 17. 8. 2018

Počet návštev: 700575

Diskusné fórum

Na základe Vašich návrhov sme vytvorili diskusné fórum, do ktorého môžete pridávať rôzne príspevky, nápady, otázky, postrehy,... (kľudne aj anonymne)

DISKUSNÉ FÓRUM

Vitajte na stránkach našej školy

laugh

Stránka obsahuje novinky a informácie zo života školy

NOVINKY

 • Aktuálne číslo školského časopisu si môžete stiahnuť tu: Obcasnik_2018.pdf​​​​​​​

 • Rodičovské združenie

  Pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 11. 6. 2018 od 16:00 v jednotlivých triedach.

 • Výsledky Testovania 9-2018

  V stredu 21. marca 2018 sa uskutočnilo testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ. Žiaci písali testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovania sa zúčastnilo 6 žiakov 9. ročníka. Testovanie sa uskutočnilo v papierovej forme.

  Výsledková listina školy:

  Základné údaje / Predmety MAT SJL

  Počet testovaných žiakov školy 6 6

  Priemerná úspešnosť školy 50,0 61,3

  Priemerná úspešnosť v SR 55,9 63,0

 • Do galérie Deň matiek boli pridané fotografie.

 • Do galérie Maratón v aerobiku boli pridané fotografie.

 • Všetkých srdečne pozývame na oslavu sviatku Dňa matiek, ktorá sa uskutoční 13. 5. 2018 o 14:00 hod. v kultúrnom dome.

 • Dňa 7. 5. 2018 bude riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 • Zber papiera

  V dňoch od 23. do 27. apríla sa uskutoční zber papiera, každý deň od 14:00 do 16:00. Papier je možné priniesť zozadu školy v uvedenom čase.

 • Deň narcisov

  Dňa 13. 4. 2018 sa uskutoční dobrovoľná finančná zbierka pre Ligu proti rakovine, do ktorej budú zapojení žiaci školy. Zbierka sa uskutoční v obciach Lakšárska Nová Ves a Bilkové Humence. Touto cestou prosíme občanov o finančný príspevok. Ďakujeme.

 • Rodičovské združenie

  Pozývame Vás na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu dňa 11. 4. 2018 o 16:00 v jednotlivých triedach.

 • Zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

  V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 188/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 a v súlade s vyhláškou 203/2015 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.

  pozývame rodičov všetkých detí, ktoré k 31. augustu 2018 dovŕšia 6 rokov

  na zápis do 1. ročníka,

  ktorý sa uskutoční dňa 19. apríla 2018 (t. j. štvrtok) od 13.00 do 17.00 hod. v budove ZŠ.

 • Oznam

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves oznamuje rodičom, že dňa 28. marca 2018, t. j. v stredu sa z organizačných dôvodov v školskej jedálni nebudú vydávať obedy a v prevádzke nebude ani školský klub detí.

  Za porozumenie ďakujem.

  Mgr. Andrea Vilemová