Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves

 

Navigácia

Ochrana osobných údajov

Streda 14. 4. 2021

Počet návštev: 1280007

Diskusné fórum

Na základe Vašich návrhov sme vytvorili diskusné fórum, do ktorého môžete pridávať rôzne príspevky, nápady, otázky, postrehy,... (kľudne aj anonymne)

DISKUSNÉ FÓRUM

Vitajte na stránkach našej školy

laugh

Stránka obsahuje novinky a informácie zo života školy

NOVINKY

 • Obnovenie prezenčnej výučby v 8. a 9. ročníku

  Vážení rodičia!

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.04.2021 s účinnosťou od 19.04.2021 vám oznamujeme, že bude obnovená prezenčná výučba pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.

  Podmienkou nástupu na prezenčnú formu vzdelávania je, na základe vyhlášky ÚVZ č. 132/2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160/2021, negatívny test žiaka aj jeho zákonného zástupcu (platnosť testu je 7 dní bez ohľadu na zaradenie okresu podľa COVID AUTOMATU).

  Pri nástupe do ZŠ je potrebné odovzdať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (viď príloha).

 • Oznam

  Vážení rodičia!

  Aby žiaci mohli prísť do školy za účelom absolvovania prezenčnej formy vzdelávania, je potrebné, aby spĺňali podmienky uznesenia vlády č. 160/2021 zo 17. marca 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Vedenie Základnej školy s MŠ Lakšárska Nová Ves oznamuje rodičom

  detí, ktoré k 31. augustu 2021 dovŕšia 6 rokov, že

  zápis do 1. ročníka bude prebiehať

  v termíne 15. - 30. apríla 2021 elektronickou formou.

  Elektronickú prihlášku so všetkými informáciami nájdete na webovej stránke školy (na modrej hornej lište).

 • Obnovenie prezenčnej výučby na 1. stupni

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že od 23.03.2021 (utorok) bude obnovená prevádzka ZŠ pre žiakov 1. stupňa (1. až 4. ročník).

  Podmienky nástupu:

  1. negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka

  2. podpísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (k stiahnutiu nižšie), ktoré je potrebné odvzdať v utorok pri vstupe do budovy ZŠ. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva dieťa do budovy ZŠ vstúpiť nemôže.

  Od 23.03.2021 bude spustená i prevádzka školského klubu detí a školskej jedálne.

  Žiaci 2. stupňa ZŠ budú naďalej pokračovať v dištančnej forme vzdelávania.

 • Pomôžte nám 2% z dane:-)

  Vážení rodičia a priatelia školy!

  Aj Vy máte priamu možnosť pomôcť našej škole, skvalitniť našu výučbu, zmodernizovať triedy, ak venujete našej škole 2 % z Vašich daní, čo nie je pre Vás výdavok navyše, ale nám to veľmi pomôže. Vaše rozhodnutie darovať nám 2 % z daní si veľmi ceníme. Vďaka Vašim príspevkom každoročne skvalitňujeme vyučovací proces nákupom moderných vyučovacích prostriedkov, športového náradia, modernizáciou priestorov školy. Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Ďakujeme Vám za Vašu podporu a prejavenú dôveru.

 • Oznam

  Vážení rodičia!

  V dôsledku pretrvávajúcej zlej epidemiologickej situácie v obci, na základe aktuálneho COVID AUTOMATU a na základe rozhodnutia zriaďovateľa Vám oznamujeme, že do 22. marca 2021 (vrátane), bude naďalej vyučovanie pokračovať dištančnou formou na 1. i 2. stupni.

  V tomto období nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí.

  S aktuálnymi informáciami, týkajúcimi sa prípadného obnovenia prezenčnej výučby, Vás oboznámime v pondelok, 22.03.2021.

 • Oznam

  Vážení rodičia!

  Na základe zlej epidemiologickej situácie a na základe rozhodnutia zriaďovateľa Vám oznamujeme, že do 15.03.2021 (vrátane) bude vyučovanie na 1. a 2 stupni naďalej prebiehať dištančnou formou. V tomto období nebude v prevádzke školská jedáleň ani školský klub detí.

  S aktuálnymi informáciami, týkajúcimi sa prípadného obnovenia prezenčnej výučby, Vás oboznámime v pondelok, 15.03.2021.

 • Vyučovanie po jarných prázdninách

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že od 08.03.2021 (pondelok) bude vyučovanie na 1. a 2. stupni naďalej pokračovať dištančnou formou.

  Obnovenie prezenčnej formy vzdelávania na 1. stupni predpokladáme od 10.03.2021 (streda), v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie a aktuálneho COVID AUTOMATU, na ktorý sú naviazané jednotlivé opatrenia.

  Ďalšie informácie k obnoveniu prevádzky na 1. stupni zverejníme na webovej stránke školy v pondelok, 08.03.2021.

 • Oznam o uzatvorení školy

  Rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Senici bola uzatvorená celá ZŠ v termíne 22.02. - 26.02.2021. V tomto termíne prechádzajú všetky ročníky 1. stupňa na dištančné vzdelávanie. Ročníky 2. stupňa pokračujú v dištančnej forme vzdelávania tak, ako doteraz. V tomto termíne bude prerušená aj prevádzka školskej jedálne a školského klubu detí.

  Predpokladaný termín nástupu je po jarných prázdninách, ktoré sú v termíne 01.03. - 05.03.2021. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

  Za porozumenie ďakujeme.

 • Oznam

  Vážení rodičia!

  V zmysle usmernení MŠVVaŠ SR a platného COVID automatu pre okres Senica Vás opätovne žiadame o vyplnenie a podpísanie čestného vyhlásenia, ktoré musia žiaci predložiť v pondelok ráno, 15.02.2021, pri nástupe do ZŠ.

  Cestne_prehlasenie.docx

 • Obnovenie prezenčnej výučby

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že na základe usmernenia MŠVVaŠ SR bude od 08.02.2021 (pondelok) obnovená prevádzka ZŠ pre žiakov 1. stupňa (1. až 4. ročník).

  Podmienky nástupu:

  1. negatívny test jedného zákonného zástupcu žiaka

  2. podpísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (k stiahnutiu nižšie), ktoré je potrebné odvzdať v pondelok pri vstupe do budovy ZŠ. Bez vyplneného a podpísaného tlačiva dieťa do budovy ZŠ vstúpiť nemôže.

  Od 08.02.2021 bude spustená i prevádzka školského klubu detí a školskej jedálne.

 • Dôležitý oznam

  Vážení rodičia!

  Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:1-A1810 sa s účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a školských zariadeniach.

  Vzdelávanie sa bude realizovať formou dištančného vzdelávania na 1. i 2. stupni ZŠ. Aktualizované rozvrhy hodín pre všetky ročníky nájdete na Edupage.

  O ďalšej situácii Vás budeme priebežne informovať prostredníctvom webovej stránky školy.

  Ďakujeme za porozumenie!

 • Dotazník

  Vážení rodičia, v zmysle pokynov MŠVVaŠ SR Vás žiadame o vyplnenie dotazníka ohľadom záujmu o testovanie žiakov a jedného zákonného zástupcu. Prosíme, aby ste uvedený dotazník obratom zaslali cez Edupage, mailovú adresu školy (zssmslnv@gmail.com), príp. prišli do školy a osobne ho vyplnili. Prieskum je dôležitý pre určenie formy vyučovania na 2. stupni po vianočných prázdninách.

  Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

  dotaznik_ziak_-_rodicia.docx​​​​​​​