Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves

 

Navigácia

Ochrana osobných údajov

Pondelok 19. 11. 2018

Počet návštev: 750450

Diskusné fórum

Na základe Vašich návrhov sme vytvorili diskusné fórum, do ktorého môžete pridávať rôzne príspevky, nápady, otázky, postrehy,... (kľudne aj anonymne)

DISKUSNÉ FÓRUM

Vitajte na stránkach našej školy

laugh

Stránka obsahuje novinky a informácie zo života školy

NOVINKY

 • Testovanie 5-2018

  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka Testovanie T5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (t.j. v stredu) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

  Cieľ testovania: získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 z testovaných predmetov, monitorovať stav vedomostí a zručností žiakov

 • Rodičovské združenie

  Pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 12. 11. 2018 o 16:00 v triedach. Deviata trieda začne o 15:30 z dôvodu voľby povolania.

 • Dňa 29. 10. 2018 bude riaditeľské voľno. Jesenné prázdniny sa začínajú 31. 10. 2018 - 2. 11. 2018. Nástup do školy bude v pondelok 5. 11. 2018.

 • Lampiónový sprievod, Výstava k 100. výročiu vzniku ČSR

  Srdečne Vás pozývame na lampiónový sprievod, ktorý sa začne v kultúrnom dome výstavou k 100. výročiu vzniku ČSR dňa 26. 10. 2018 o 16:00. Po skončení sprievodu sa uskutoční tradičná opekačka na školskom dvore.

 • Do galérie Deň otvorených dverí boli pridané fotografie.

 • V dňoch 15. - 19.10.2018 sa žiaci 3. - 6. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku v ŠH Malina v Malackách.

 • Deň otvorených dverí, Imatrikulácia prvákov, Medzinárodný deň školských knižníc

  Dňa 22. 10. 2018 bude na našej škole DOD spojený s imatrikuláciou prvákov a Medzinárodným dňom školských knižníc. Po skončení bude šarkaniáda na lúke za školským dvorom, podľa počasia. Srdečne Vás všetkých pozývame.

 • Dyňové popoludnie

  Dňa 11. 10. 2018 budeme od 12:30 vyrábať dyňové a iné strašidielka, ktoré budú inštalované na Výstave z plodov zeme 2018 v kultúrnom dome.

 • Dňa 09.10.2018 prebehlo na našej ZŠ testovanie pohybových zručností žiakov 1. ročníka. Žiaci boli testovaní v nasledovných disciplínach: predklon v sede s dosahovaním, opakovaná zostava s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, ľah - sed, kotúľanie troch lôpt, člnkový beh 4 x 10m, viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20m a vlajková naháňačka.

 • Oznam

  Riaditeľka Základnej školy s MŠ Lakšárska Nová Ves oznamuje rodičom, že dňa 02.10.2018, t.j. v utorok bude skrátené vyučovanie z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí. Školská jedáleň bude v prevádzke, Školský klub detí v prevádzke nebude, preto prosíme rodičov, aby svoje deti vyzdvihli do 12:00 hod.

  Za porozumenie ďakujeme

 • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

 • Rodičovské združenie

  Pozývame Vás na Plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktoré sa uskutoční dňa 17. 9. 2018 o 16:30 v školskej jedálni. Potom sa uskutočnia triedne schôdze.

 • Všetkých srdečne pozývame na slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019 dňa 3.9.2018 (pondelok) o 8:30 v areáli školy.