Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves

 

Navigácia

Prázdniny v šk. roku 2014/2015

Pondelok 19. 2. 2018

Počet návštev: 658184

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 19.2.2018)
Justína Matalíková (siedma)
Karolína Matalíková (siedma)
Pozajtra (Streda 21.2.2018)
Lukáš Hurban (druhá)

Diskusné fórum

Na základe Vašich návrhov sme vytvorili diskusné fórum, do ktorého môžete pridávať rôzne príspevky, nápady, otázky, postrehy,... (kľudne aj anonymne)

DISKUSNÉ FÓRUM

Vitajte na stránkach našej školy

laugh

Stránka obsahuje novinky a informácie zo života školy

NOVINKY

 • Vážení rodičia, priatelia a priaznivci našej školy,

  aj Vy máte priamu možnosť pomôcť našej škole skvalitniť výučbu Vašich detí, zmodernizovať triedy, ak venujete našej škole 2 % z Vašich daní. Pre Vás nie je poukázanie 2% výdavkom navyše, ale nám to veľmi pomôže. Vaše rozhodnutie darovať nám 2 % z daní si veľmi ceníme. Vďaka Vašim príspevkom sme mohli minulý rok zakúpiť nové stolové počítače do odbornej uičebne, didaktické programy na vyučovanie cudzieho jazyka a iné školské pomôcky.

 • Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 31. januára 2018 (streda) bude žiakom vydaný výpis klasifikácie za 1. polrok šk. roka 2017/2018.

  Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o vydanie vysvedčenia za I. polrok na základe písomnej žiadosti najneskôr do 30.01.2018.

  Školské vyučovanie v 1. polroku sa končí 01.02.2018 (štvrtok).

  Polročné prázdniny sú 02.02.2018 - piatok, s

 • V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ. Žiaci písali testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovania sa zúčastnilo 13 žiakov 5. ročníka. Testovanie sa uskutočnilo v papierovej forme.

  Výsledková listina školy:

  Základné údaje / Predmety MAT SJL

  Počet testovaných žiakov školy 13 13

  Priemerná úspešnosť školy 62,1 63,6

  Priemerná úspešnosť v SR 64,7 62,8

 • Pozývame Vás na triedne Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 15. 01. 2018 od 16:00 hod. v jednotlivých triedach.

 • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Lakšárska Nová Ves, 908 76 Lakšárska Nová Ves 397 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodla o poskytnutí voľna podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň

  22.12.2017 (piatok).

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z dôvodu zníženia finančných nákladov na prevádzku ZŠ a MŠ.

  Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani školská jedáleň a školský klub detí.

 • Všetkých srdečne pozývame na stretnutie s Mikulášom spojené s predajnými vianočnými trhmi

  Kedy: 02.12.2017 (sobota) o 14:30hod. (občerstvenie od 12.00 hod)

  Kde: námestie LNV

  Príďte podporiť našu školu zakúpením vianočných dekorácií, vianočného pečiva, či iných dobrôt. Občerstvíte sa pri stánkoch s cigánskou pečienkou a teplým čajom, vareným vínkom či vianočným punčom.

  Tešíme sa na Vás!

 • Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2017 sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím).

  Cieľ testovania: získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 z testovaných predmetov, monitorovať stav vedomostí a zručností žiakov

 • Skončil sa mesiac október, ktorý je venovaný starším ľuďom. Naša Obec si pripravila menšie posedenie pre seniorov nad 70 rokov. Pozvali aj deti zo základnej školy, aby im stretnutie spríjemnili svojím vystúpením.

  Posedenie sa začalo 07.11. o 13:00 hod. tým, že pani starostka Ing. Oľga Procházková predniesla príhovor. Po privítaní začali deti svoj program, ktorým vyjadrili úctu našim dedkom a babičkám a dali im najavo, že na nich nezabúdame. Adamko Vilem a SárkaTrimaiová zarecitovali básne, ktoré sami vymysleli. Viktória Kürthyová zahrala na saxofóne 2 ľudové piesne „Slovenské mamičky“ a „Záhorskú dzezdzinú“ a skladbu z filmu Vtedy na západe. Helenka Jurdáková zaspievala pieseň „Vretienko mi padá“ a deti z hudobno-dramatického krúžku zahrali divadelné predstavenie podľa rozprávky „Mrázik“.

 • Dňa 13. novembra 2017 k nám do základnej školy dorazili otec s päťročným synom Jakubom. Sú to hudobníci, ktorí hrajú na ľudové nástroje. Nepredbiehajme však.

  Počas tretej hodiny sme sa všetci na koncert tešili. Počítali sme každú minútu do konca hodiny a netrpezlivo sme počúvali, či náhodou už nezvoní. Hurá, dočkali sme sa! Okolo 10:40 hod. sa všetci žiaci, či už prváci alebo deviataci, presunuli do telocvične. Pohodlne sme sa s pani učiteľkami a s pánmi učiteľmi usadili a koncert sa začal.

 • V pondelok, 13. 11. 2017, sa uskutoční Rodičovské združenie o 16:00 hod. v triedach. Všetkých srdečne pozývame.

 • Jesenné prázdniny 30. - 31. októbra 2017

  Posledný deň vyučovania: 27.10.2017 (piatok)

  Nástup na vyučovanie: 02.11.2017 (štvrtok)