Základná škola s materskou školou Lakšárska Nová Ves

 

Navigácia

Ochrana osobných údajov

Pondelok 21. 5. 2018

Počet návštev: 680794

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 21.5.2018)
Alica Osuská (druhá)

Diskusné fórum

Na základe Vašich návrhov sme vytvorili diskusné fórum, do ktorého môžete pridávať rôzne príspevky, nápady, otázky, postrehy,... (kľudne aj anonymne)

DISKUSNÉ FÓRUM

Vitajte na stránkach našej školy

laugh

Stránka obsahuje novinky a informácie zo života školy

NOVINKY

 • Do galérie Maratón v aerobiku boli pridané fotografie.

 • Všetkých srdečne pozývame na oslavu sviatku Dňa matiek, ktorá sa uskutoční 13. 5. 2018 o 14:00 hod. v kultúrnom dome.

 • Dňa 7. 5. 2018 bude riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

 • V dňoch od 23. do 27. apríla sa uskutoční zber papiera, každý deň od 14:00 do 16:00. Papier je možné priniesť zozadu školy v uvedenom čase.

 • Dňa 13. 4. 2018 sa uskutoční dobrovoľná finančná zbierka pre Ligu proti rakovine, do ktorej budú zapojení žiaci školy. Zbierka sa uskutoční v obciach Lakšárska Nová Ves a Bilkové Humence. Touto cestou prosíme občanov o finančný príspevok. Ďakujeme.

 • Pozývame Vás na Rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v stredu dňa 11. 4. 2018 o 16:00 v jednotlivých triedach.

 • V súlade s § 20 ods. 2 až 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 188/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 a v súlade s vyhláškou 203/2015 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole v znení vyhlášky č. 224/2011 Z. z.

  pozývame rodičov všetkých detí, ktoré k 31. augustu 2018 dovŕšia 6 rokov

  na zápis do 1. ročníka,

  ktorý sa uskutoční dňa 19. apríla 2018 (t. j. štvrtok) od 13.00 do 17.00 hod. v budove ZŠ.

 • Riaditeľka ZŠ s MŠ Lakšárska Nová Ves oznamuje rodičom, že dňa 28. marca 2018, t. j. v stredu sa z organizačných dôvodov v školskej jedálni nebudú vydávať obedy a v prevádzke nebude ani školský klub detí.

  Za porozumenie ďakujem.

  Mgr. Andrea Vilemová

 • Harmonogram Testovania 9-2018

  21.marec 2018 (streda)

  MATEMATIKA

  8:00 - 8:10 h (10 minút) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov

  8:10 - 8:20 h (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  8:20 - 9:20 h (60 minút) - riešenie testu

  9:20 - 9:25 h (5 minút) - zozbieranie testov a odpoveďových hárkov

  9:25 - 9:45 h (20 minút) - prestávka

  SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

  9:45 - 9:55 h (10 minút) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie odpoveďových hárkov

 • Vážení rodičia, priatelia a priaznivci našej školy,

  aj Vy máte priamu možnosť pomôcť našej škole skvalitniť výučbu Vašich detí, zmodernizovať triedy, ak venujete našej škole 2 % z Vašich daní. Pre Vás nie je poukázanie 2% výdavkom navyše, ale nám to veľmi pomôže. Vaše rozhodnutie darovať nám 2 % z daní si veľmi ceníme. Vďaka Vašim príspevkom sme mohli minulý rok zakúpiť nové stolové počítače do odbornej uičebne, didaktické programy na vyučovanie cudzieho jazyka a iné školské pomôcky.

 • Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 31. januára 2018 (streda) bude žiakom vydaný výpis klasifikácie za 1. polrok šk. roka 2017/2018.

  Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o vydanie vysvedčenia za I. polrok na základe písomnej žiadosti najneskôr do 30.01.2018.

  Školské vyučovanie v 1. polroku sa končí 01.02.2018 (štvrtok).

  Polročné prázdniny sú 02.02.2018 - piatok, s

 • V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ. Žiaci písali testy z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testovania sa zúčastnilo 13 žiakov 5. ročníka. Testovanie sa uskutočnilo v papierovej forme.

  Výsledková listina školy:

  Základné údaje / Predmety MAT SJL

  Počet testovaných žiakov školy 13 13

  Priemerná úspešnosť školy 62,1 63,6

  Priemerná úspešnosť v SR 64,7 62,8